Fiksni retainer

  Nakon aktivne faze ortodontske terapije dolazi tzv. retencijska faza. Ona se sastoji od nošenja retencijskih naprava koje mogu biti mobilne, fiksne ili kombinirane. Vrstu retencijskog aparata, kao i frekvenciju nošenja treba prepustiti svojem ortodontu. Svim pacijentima, nakon aktivne ortodontske terapije preporuča se mobilni tzv. Essex reteiner. Ponekad pacijentima se može preporučiti i fiksni reteiner…