U 2018. godini Invisalign aparatići za zube zabilježili su 6 milijuntog korisnika.