Naš zadovoljni pacijent.

Godinu dana nakon uspješne ortodontske terapije, naš pacijent još uvijek je jako zadovoljan našim radom. Hvala!

 

 class=